Luonto

Teksti: Hanna Kirmanen

Alkukesän olin jo ottanut rennosti, mutta jossain kohtaa aloin miettiä itselleni harjoittelupaikkaa. Ehkäpä jotain ulkohommaa? Internetin hakukone sai työkseen etsiä hakusanoilla ”perinnemaisemien hoito tampere”, ja niin löysin Sarin niittypalvelut ja otin yhteyttä. Sain harjoittelupaikan!

Olen 25-vuotias luonto-ohjaajaopiskelija, jonka olisi tarkoitus valmistua loppuvuodesta 2017. Perinnemaisemien hoito ei ollut minulle yhtään tuttua hommaa, mutta jo parin hoidonsuunnittelukäynnin jälkeen homma alkoi hieman avautua. Pääsin mukaan niityille, hakamaille ja kedoille, joissa jokaisessa oli omat kasvinsa, joiden elinolosuhteiden parantamiseen keskityimme. Oli hienoa päästä näkemään harvinaisia ja jopa uhanalaistuneita kasveja omin silmin, sekä tekemään töitä niiden hyväksi! Suunnittelua opetellessa tuli samalla myös tutustuttua moniin muihin itselleni uusiin kasveihin.

Kuva Hanna blogi

Kun suunnittelukäynnit olit tehty, alkoivat talkoopäivät tehdä tuloaan. Nyt päästäisiin laittamaan suunnitelmat käytäntöön! Talkoisiin tuli mukavasti innokasta ja saman henkistä väkeä, joiden kanssa suunnitellut työt tulivat hoidettua hienosti. Talkoissa mm. niitettiin, kitkettiin, raivattiin, haravoitiin, syötiin tarjolla olevia herkullisia eväitä... Pääsin käyttämään itselleni uusia työkalujakin, viikate ja sirppi osoittautuivat käteviksi uusiksi tuttavuuksiksi!

Sarin niittypalvelut oli mukava harjoittelupaikka, johon olisin voinut jäädä pidemmäksikin aikaa. Vaikka pari viikkoa onkin todella lyhyt aika olla harjoittelussa, sain silti paljon arvokasta oppia ja hienoja kokemuksia. Nyt aloitan toisen harjoittelun, mutta tulevissa talkoissa nähdään!

Teksti: Tiina-Mari Isomäki

Tuomarlan tila on yksi Sääksmäen vanhimpia, Ruotsin vallan aikana syntyneitä ratsutiloja. Sen omistajaluetteloa on pidetty jo vuodesta 1539 alkaen ja samalla suvulla tila onkin säilynyt vuodesta 1702. Tuomarla on luomutila, josta 13 ha on nurmella ja talousmetsää 14 ha jatkuvan kasvatuksen periaatteella. Rauhoitettua vanhaa metsää löytyy 2,2 ha. Tuomarlassa hoidetaan maakunnallisesti arvokkaita perinnebiotooppeja eli vanhoja luonnonlaitumia. Perinnebiotoopit ovat luokiteltu uhanalaisimpien luonnontyyppien joukkoon. Tuomarlassa perinnebiotooppeja laiduntavat nykyisin neljän eri omistajan hevoset ja pellot on vuokrattu nuoremmalle luomuviljelijälle. Tuomarlan tilan naapuri Katja Kärkkäinen pitää pihapiirissä kotieläinpihaa ja järjestää tilauksesta virkistys-, syntymäpäivä- ym. tilaisuuksia pihapiirin entisöidyssä, 1860 – luvun kivipirtissä. Tilalla järjestetään myös luontoretkiä ja kerätään mm. villiyrttejä. Myös moni päiväkoti-, koululais- ja vammaisryhmä käy Tuomarlassa vierailulla. Pihapiirissä näkee myös luomu- ja luontoasioista sekä suoramyyntituotteista kiinnostuneita niin yksittäisiä ihmisiä kuin yhteisöjäkin.

Tuomarla Tuottajatori_Ilkka_tukilla_WP_20140615_13_53_50_Pro (2)

Nykyiselle isännälle, Heimo Tuomarlalle ja hänen perheelleen Heimon sedän perikunta tarjosi aikoinaan tilaisuutta vanhan sukutilan ostoon. Lapsuutensa ja nuoruutensa Tuomarlassa ja siitä lohkotulla Seikan tilalla viettäneenä, Heimo Tuomarla oppi maa- ja metsätöihin jo lapsena. Ylioppilaaksi tulonsa jälkeen hän opiskeli maatalous- ja metsätieteiden maisteriksi ja toimi mm. Maataloustuottajain Keskusliitossa sosiaaliasiamiehenä ja osastopäällikkönä sekä STM/TM työsuojeluhallinnon esimies- ja kehittämistehtävissä. Maanviljelijäksi Heimo Tuomarla ryhtyi vuonna 1981.

Perinnebiotooppien hoito on tullut Heimo Tuomarlalle sydämenasiaksi. Luonnonlaitumia hoidetaan laiduntavilla eläimillä, niittämällä ja raivaamalla. Niitto- ja raivausjäte viedään laitumelta pois koska tavoitteena on saada maaperä vähäravinteiseksi. Näin luodaan elintilaa Suomen luonnon alkuperäiskasveille, jotka helposti jäävät rehevämpien kasvien varjoon ja häviävät. Moni tilalla vieraillut onkin sanonut, että sen tärkeämpää kuin uhanalaisen luonnon säilyttäminen, ei ole. Heimo Tuomarlalle myönnettiin kesäkuun alussa Suomen luonnonsuojeluliiton SLL:n Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin vuoden 2015 ympäristöpalkinto vuosikymmeniä jatkuneesta pitkäjänteisestä työstä perinnemaisemien hyväksi.

Tuomarla Aitatolppien kuorimista ja hiilestystä_WP_20140418_15_11_57_Pro (2)

Henkilökohtaisessa elämässänsä Heimo Tuomarla toteuttaa ekoarvoja mm. suuren ja vanhan päärakennuksen lämpötilan laskemisella ja vain parin huoneen lämmittämisellä talviaikaan. Lämmitys hoidetaan oman metsän puilla sekä ilmalämpöpumpuilla. Vettä käytetään harkiten, ruokaostokset ovat kotimaista ja luomua ja autona on pienikulutuksinen dieselauto. Maatilan valinnoissa ekologisuus näkyy ensisijaisesti perinnebiotooppien hoitona sekä sillä, että pellot ovat olleet luomussa jo vuodesta 1985 ja ovat edelleen vuokraviljelijöiden aikana. Myös talousmetsissä pidetään yllä jatkuvan kasvatuksen periaatetta.

Ekotekonaan Heimo Tuomarla pitää maatilan luontoarvojen säilyttämisen. Tavoitellaan sitä, että luonnon monimuotoisuus olisi mahdollisimman tasapainoinen sisältäen kaikkia keskeisiä luontoelementtejä sopusointuisessa suhteessa. Näistä mainittakoon mm. peltomaan mikrobiologinen tutkimus (MABIN 1997-99), jossa Tuomarlan pellolta löytyi joukon suurin lierojen biomassa/hehtaari kun mukana oli 10 luomu- ja 10 tavallista tilaa. Tuomarlan navetasta on löytynyt myös jo sukupuuttoon kuolleeksi vuonna 2010 luokiteltu kovakuoriainen, ruskomantukuntikas, joka tutkimuksen mukaan viihtyy karjasuojissa säilytettävässä lannassa (Juha Salokannel, Diamina 2012).

Heimo Tuomarlan mielestä ilmastonmuutos voi aiheuttaa monia yllätyksiä nykyihmiselle, joka on tottunut mukavuuksiin ja turvallisiin elinoloihin. Jos sääolojen ääri-ilmiöt yleistyvät, ne luultavasti koskevat useita maita samanaikaisesti ja elintarvikkeiden tuonti ulkomailta voi tyrehtyä. Tärkein ihmisen hyvinvointitekijä on luonnon monimuotoisuus, ja siinä yksityisen ihmisen merkittävin valinta on ruoka. Monimuotoisuutta voi parhaiten ylläpitää syömällä kotimaista ruokaa, mieluiten luomuna ja yhtä hyvin kasvikunnan kuin eläinkunnan tuotteita. Niin kauan kuin ihminen ei ole oppinut syömään ruohoa, tarvitaan kotieläimiä, jotka jalostavat ihmisen syötäväksi kelpaavia tuotteita heinäkasveista. Ne taas kestävät ilmaston ääri-ilmiöitä paljon paremmin kuin muut viljelykasvit. Kotieläinten oikeuksista tärkein on mahdollisuus päästä kesällä laitumelle. Alamme ehkä vasta aavistaa, kuinka suuri merkitys sillä on luonnon monimuotoisuudelle.

Ekovinkki liittyy kuitenkin ihan arkiseen asiaan, jota varmaankin jokainen meistä harjoittaa, nimittäin siivoamiseen. Heimo Tuomarla viittaa johtavan allergiatutkijan Tari Haahtelan mietteisiin mikrobeista, liiasta hygieniasta ja allergioiden yleistymisestä (Luonnonsuojelija – lehti 2/2015) ja sanookin:
”Älä siivoa liikaa!”.

Tuomarlan tila
Heimo Tuomarla
Kärjenniementie 60
37860 Kärjenniemi
0400 636 621

Kokoustilojen ja muun toiminnan tarjouspyynnöt ja tiedustelut:
tahkatalli(a)hotmail.fi ja
netin kautta.